پودر سیر مرغداری

پودر سیر جیره مرغ گوشتی

بهترین پودر سیر جیره مرغ گوشتی

 سیر محصولی مغذی و مفید است که بسیار مورد توجه  دامداران و مرغداران قرار گرفته و عصاره ای مختلفی برای این مشاغل تهیه و تولید شده است. پودر سیر به عنوان یک جایگز

بیشتر بخوانید