پیاز خشک سفید

خرید پیاز خشک

خرید پیاز خشک سفید ارزان

خرید پیاز خشک سفید امروزه در بازار های سراسر کشور بسیار رواج دارد.حال اگر بتوان این پیاز را با قیمت ارزان خرید که دیگر عالی می شود. قیمت پیاز خشک سفید در دو سال گذشته تندباد شدید تورم در داخل بازار کشورمان شروع به وزیدن کرد . این تندباد حتی به قیمت پیاز خشک سفید […]

بیشتر بخوانید